Hoe start je een eigen bedrijf


Er zijn verschillende manieren om een eigen bedrijf te starten. Natuurlijk is de makkelijkste manier ook de duurste. Dat komt omdat je dan nergens omkijken naar hebt en je je zorgen uit handen geeft aan een advocatenkantoor of een professioneel bedrijf dat van deze business zijn broodwinning maakt. De snelste manier is om een \’verpakt\’ bedrijf te kopen, maar er zijn niet veel opties. De goedkoopste optie is om je eigen bedrijf op te zetten, maar dit betekent wel een beetje zweten met de autoriteiten. Gelukkig kan dit proces ook hier vermeden worden door gebruik te maken van een vennootschap van openbaar nut. Een algemeen nut beogende vennootschap kan je helpen om op een precieze manier met de autoriteiten om te gaan en de nodige documenten in te dienen. Dit is volledig gratis.
hromada dokumentů

Na het invullen van de vele formulieren (waarvan er tientallen zijn), kun je je concentreren op andere activiteiten die te maken hebben met de oprichting van een bedrijf.
1. Bedrijfsnaam
Dit is geen gemakkelijke activiteit. Het is belangrijk om de wet te volgen, die stelt dat de naam van het bedrijf niet identiek mag zijn aan of mag lijken op enige andere bedrijfsnaam die in Tsjechië bestaat en niet misleidend mag zijn. De naam moet kort, gemakkelijk te onthouden, gemakkelijk uit te spreken, beknopt en natuurlijk origineel zijn. Het is gemakkelijk om in het handelsregister na te gaan of er een bedrijf bestaat met dezelfde of een soortgelijke naam.
peníze (eurobankovky)
2. Vennoten
Particulieren kunnen een bedrijf starten, maar alleen als ze een of meer vennoten overwegen. De partners kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, zolang ze voldoen aan de voorwaarden om een bedrijf op te richten. [Elk bedrijf moet een geregistreerd kantoor hebben, dat op alle facturen wordt vermeld en waar het is gevestigd. Het is niet nodig om daar fysiek zaken te doen.
podnikání v týmu
4. Geregistreerd kapitaal
Verschillende soorten bedrijven hebben een verschillend wettelijk kapitaal dat moet worden ingebracht op het moment van oprichting. Vaak is het echter beter om dit uit te breiden met extra fondsen die nodig zijn voordat het bedrijf van start gaat.
5. Oprichtingskosten
De noodzaak om een bedrijf te registreren brengt andere kosten met zich mee. Deze omvatten notariskosten, gerechtskosten voor inschrijving in het handelsregister en voor de afgifte van handelsvergunningen, administratieve kosten voor uittreksels uit het handelsregister en vele andere kosten. Bovendien is over al deze kosten btw verschuldigd, waardoor de uiteindelijke prijs nog hoger uitvalt.