Managementstijlen en kenmerken van managers in bedrijven
Managementstijlen in bedrijven [7
Vormen van manager-ondergeschikte relaties. Afhankelijk van de houding van de ondergeschikte (bereidheid om instructies te respecteren), de persoonlijke kenmerken van de manager (tolerantie, vertrouwen en respect) en de situatie (normale werkomstandigheden of noodsituaties)
odpočinek podnikatele.jpg

.
Theorie X

.
Is gebaseerd op de veronderstelling dat ondergeschikten hun werk als noodzakelijk beschouwen voor hun levensonderhoud. Ondergeschikten hebben geen sociale banden met het bedrijf en hebben een passieve houding ten opzichte van hun werk.

Theorie Y
= Gebaseerd op de aanname dat ondergeschikten een positieve relatie hebben met hun werk en het bedrijf. Ze zijn zelfgeactualiseerd op het werk, actief, proactief en verantwoordelijk, en managers geven hen zelden orders of managen hen
ruka businessmana.jpg

.
Managementstijltypes

a) Bureaucratisch– Managers ontvangen instructies van hun superieuren en geven die woordelijk door aan hun ondergeschikten, staan erop dat de instructies worden nageleefd, controleren de resultaten van het werk grondig en bepalen hun autoriteit op basis van de autoriteit van hun superieuren
.
b) Autocratisch – De manager ontvangt instructies van de overste, beslist hoe hij ermee omgaat, controleert de resultaten grondig, raadpleegt de ondergeschikten minimaal en heeft formeel toegang tot hen
.
c) Democratisch– meest wijdverspreid, de manager oefent inherent gezag uit, vereist een proactieve benadering, stelt oplossingen voor, motiveert de ondergeschikten in hoge mate, moedigt zelfontplooiing van de ondergeschikten aan, is verantwoordelijk en creatief in het werk (creativiteit) veeleisend, de eindbeslissing aan hen overlaten, teamwerk
.
d) Liberaal– de manager treedt op als een adviseur, beslist over de te bereiken doelen, laat de oplossing over aan de medewerker, alleen bezig met de taak zelf, tijd en kwaliteit, creëert ruimte voor zelfontplooiing, bijv. wetenschappelijke onderzoeksinstituten
[43]
Leidinggevende kenmerken en vaardigheden [44].
[Veronderstellingen [47]
a) Aangeboren – intelligentie en temperament [48].
b) Verworven – onderwijs en opvoeding [49] [50
[50] [51] Vaardigheden [52] [53
a) Technisch – managers moeten de technische aspecten kennen van de functie waar ze leiding aan geven (productiemanager) en van PC-werk
.
b) Persoonlijk – het vermogen om te communiceren met ondergeschikten, de juiste motiverende vaardigheden, lof [55].
c) Conceptueel – de manager moet de activiteit als geheel begrijpen, inclusief alle relevantie en context, en hij moet de toekomstige gevolgen van zijn huidige beslissingen voorzien
.
[57] [58] Kenmerken: [59] Beroepskwalificaties (kennis, vaardigheden, ervaring), arbeidsethos, verantwoordelijkheid, consistentie, partnerschap met ondergeschikten, vermogen om anderen te leiden, vermogen om mislukkingen te tolereren, lof.