Thuiszorg voor patiënten in een moeilijke leefsituatie


Patiënten die chronisch ziek zijn en vrijwel ‘slechts’ hulp nodig hebben bij routinematige taken, kunnen een beroep doen op thuiszorg. Herstel in een vertrouwde omgeving is vooral een veel betere optie voor de psyche dan een verblijf in een ziekenhuis. Zorgservices is een bureau dat u kan helpen in complexe gezondheidsgerelateerde levenssituaties.

domácí péče

• Wij bieden

  • Bedverzorging
  • hulp met eten
  • zorg voor chronische aandoeningen
  • gehandicaptenzorg
  • hulp aan patiënten met diabetes
  • palliatieve zorg

Zeer voordelig is het zogenaamde ‘totaalpakket’, waarbij intensieve zorg op maat van een specifieke cliënt in een thuisomgeving is inbegrepen. Het is een dienstverlening vergelijkbaar met die van een woonzorgcentrum

Wat wij bieden aan gezondheidswerkers in de gezondheidszorg

Wij maken betekenisvol werk en goede werkgelegenheid in de zorgsector mogelijk voor alle zorgwerkers. Maar ons aanbod betreft niet alleen het werk zelf. Je kunt bij ons je opleiding voortzetten en zo je mogelijkheden voor de toekomst vergroten.

důchoce

Persoonlijke diensten

Wij sturen opgeleid personeel precies volgens de eisen en behoeften van elke specifieke klant.

  • Wij kunnen personeel leveren
  • personeel voor dagelijkse 24-uurs service
  • ambulancepersoneel voor incidentele hulp
  • een dokter die op het laatste moment arriveert

Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren bij ziekte of letsel. Ook moeders na de bevalling die thuis niet over de nodige ondersteuning beschikken, kunnen wij helpen. Verder empathische palliatieve zorg voor patiënten van alle leeftijden. Onze dienstverlening is gericht op moderne en innovatieve oplossingen, die tot doel hebben het noodzakelijke welzijn te bieden en de levenskwaliteit te verbeteren in elke fase en voor patiënten van alle leeftijden. Wij geloven in zorg waarbij de individuele behoeften van iedere patiënt centraal staan. Wij weten dat ieder mens uniek is en andere aandacht en dus ook een andere behandeling nodig heeft.